Aaisarkhe Daivat Sarya Lyrics आईसारखे दैवत साऱ्या जगतावर नाही Lyrics

Aaisarkhe Daivat Sarya Lyrics आईसारखे दैवत साऱ्या जगतावर नाही Lyrics आईसारखे दैवत साऱ्या जगतावर नाही म्हणून श्रीकाराच्या नंतर शिकणे अ आ ई मुलांनो शिकणे अ आ ई तीच वाढवी ती सांभाळी ती करी सेवा तीन त्रिकाळी देवानंतर नमवि मस्तक आईच्या पायी कौसल्येविण राम न झाला देवकीपोटी कृष्ण जन्मला शिवराजाचे चरित्र घडवी माय जिजाबाई नकोस विसरू… Continue reading Aaisarkhe Daivat Sarya Lyrics आईसारखे दैवत साऱ्या जगतावर नाही Lyrics