आभाळमाया – Aabhalmaya Lyrics in Marathi

आभाळमाया – Aabhalmaya Lyrics in Marathi जडतो तो जीव लागते ती आस बुडतो तो सूर्य उरे तो आभास कळे तोच अर्थ उडे तोच रंग ढळतो तो अश्रू सुटतो तो संग दाटते ती माया सरे तोच काळ ज्याला नाही ठाव ते तर आभाळ घननीळा डोह पोटी गुढ माया आभाळमाया … आभाळमाया https://www.youtube.com/watch?v=rjEB6ec8iLQ abhalmaya lyrics, aabhalmaya title… Continue reading आभाळमाया – Aabhalmaya Lyrics in Marathi