Ishwarachi Daya Lyrics in Marathi – ईश्वराची दया

Ishwarachi Daya Lyrics in Marathi – ईश्वराची दया ईश्वराची दया किती, थांग तिचा लागेना न्यायि तरी त्याची प्रीति, सिंधुएवढी जाणा देव बोले प्रेमे फार, टाकी माझ्यावरी भार……. 3 1) सर्व कष्टी, सर्व दुःखी, ओझियांनी कण्हती ऐकु जाते दिव्यलोकी, प्रीति तेथे वसती देव बोले प्रेमे फार टाकी माझ्यावरी भार……… 3 2) देवं खरा ममताळू, अंत काही… Continue reading Ishwarachi Daya Lyrics in Marathi – ईश्वराची दया

Ishwarachi Daya Kiti Lyrics in Marathi – ईश्वराची दया

Ishwarachi Daya Kiti Lyrics in Marathi – ईश्वराची दया ईश्वराची दया किती, थांग तिचा लागेना न्यायि तरी त्याची प्रीति, सिंधुएवढी जाणा देव बोले प्रेमे फार, टाकी माझ्यावरी भार……. 3 1) सर्व कष्टी, सर्व दुःखी, ओझियांनी कण्हती ऐकु जाते दिव्यलोकी, प्रीति तेथे वसती देव बोले प्रेमे फार टाकी माझ्यावरी भार……… 3 2) देवं खरा ममताळू, अंत… Continue reading Ishwarachi Daya Kiti Lyrics in Marathi – ईश्वराची दया