एक कोल्हा बाहू भुकेलेला लिरिक्स – Ek Kolha Bahu Bhukela Lyrics

एक कोल्हा बाहू भुकेलेला लिरिक्स – Ek Kolha Bahu Bhukela Lyrics एक कोल्हा बाहू भुकेलेला लिरिक्स एक कोल्हा बहु भुकेला, फार होता कावळा एक तुकडा परी न त्याला, खावयासी गावला बापड्याने जंगलाचा भाग सारा धुंडला भर दुपारी तो बिचारा दीनवाणा हिंडला शेवटचा थकून गेला सावलीला थांबला उंच होते झाड त्याला उंच शेंडा कोवळा बसून वरती… Continue reading एक कोल्हा बाहू भुकेलेला लिरिक्स – Ek Kolha Bahu Bhukela Lyrics