एक होता काऊ तो – Ek Hota Kau old marathi song Lyrics in Marathi

एक होता काऊ तो – Ek Hota Kau old marathi song Lyrics in Marathi एक होता काऊ, तो चिमणीला म्हणाला, “मला घाल न्हाऊ, घाल न्हाऊ, घाल न्हाऊ” एक होता पोपट, तो चिमणीला म्हणाला, “तू मला थोपट, तू मला थोपट, तू मला थोपट” एक होती घूस, ती चिमणीला म्हणाली, “तू माझे अंग पूस, तू माझे अंग… Continue reading एक होता काऊ तो – Ek Hota Kau old marathi song Lyrics in Marathi