Karbhari Lyrics – कारभारी लिरिक्स

Karbhari Lyrics – कारभारी लिरिक्स अशी रुसूनशी का पोरी बसतंय तुझा राग ह्यो दिलाला छळतय अशी रुसूनशी का पोरी बसतंय तुझा राग ह्यो दिलाला छळतय आता जाऊ नको दूर त मला सोडूनशी होतया जीव वरखाली तु जान हाय माझी लाडाची ग एक smile तु दे क्युटवाली पोरी येशील का मंगलेदारी न तुझा मी होईल गो… Continue reading Karbhari Lyrics – कारभारी लिरिक्स