Gomuche Nadan Lyrics – गोमूचे नादान लिरिक्स

Gomuche Nadan Lyrics – गोमूचे नादान लिरिक्स कोळ्यांची नार करी डोळ्यांन वार यो गावरान ठसका भारी हाय मॉडल कमालीचा मुखडा बवाल चांदावानी बघा पोर गोरी हाय कोळ्यांची नार करी डोळ्यांन वार यो गावरान ठसका भारी हाय मॉडल कमालीचा मुखडा बवाल चांदावानी बघा पोर गोरी हाय राग हीचा नाकावर शोभुन दिसतंय गो अरं हीची अदा घायल… Continue reading Gomuche Nadan Lyrics – गोमूचे नादान लिरिक्स