घे लल्लाटी भंडार Nadichya Palyad Lyrics | Lallati Bhandar

घे लल्लाटी भंडार Nadichya Palyad Lyrics | Lallati Bhandar Nadichya Palyad Lyrics नदीच्या पल्याड आईचा डोंगुर डोंगरमाथ्याला देवीचं मंदिर घालु जागर जागर डोंगर माथ्याला घे लल्लाटी भंडार, दूर लोटून दे अंधार आलो दुरुन, रांगून, डोंगर येंगून, उघड देवी दार नदीच्या पान्यावर आगीनं फुलतं तुझ्या नजरेच्या तालावर काळीज डुलतं नाद आला ग आला ग जिवाच्या घुंगराला… Continue reading घे लल्लाटी भंडार Nadichya Palyad Lyrics | Lallati Bhandar