ज्ञानेश्वर माऊली Dnyaneshwar Mauli | Title Song Lyrics

ज्ञानेश्वर माऊली Dnyaneshwar Mauli | Title Song Lyrics ज्ञानेश्वर माऊली शीर्षकगीत विश्वाचे ते आर्त | जिथे विसावले | ते हे तीर्थ झाले | माऊलीचे || धू || आळंदीत ध्याले | जगता उद्धारिले | दान पसा मागे ती | माऊली गे || इंद्रायणी सांगे | कथा योगियांची | जगता हो सावली | ज्ञानेश्वर माऊली || ||… Continue reading ज्ञानेश्वर माऊली Dnyaneshwar Mauli | Title Song Lyrics