ज्या सुखा कारणे देव वेडावला अभंग लिरिक्स – Jya Sukha Karne Dev Vedavla Abhang Lyrics

ज्या सुखा कारणे देव वेडावला अभंग लिरिक्स – Jya Sukha Karne Dev Vedavla Abhang Lyrics   ज्या सुखा कारणे देव वेडावला, वैकुंठ सोडूनी संत सदनी राहिला || धृ || धन्य धन्य संताचे सदन तेथे लक्ष्मी सहित शोभे नारायण || १ || नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण सर्व सुखाची सुखराशी, संत चरणी भक्ती मुक्ती… Continue reading ज्या सुखा कारणे देव वेडावला अभंग लिरिक्स – Jya Sukha Karne Dev Vedavla Abhang Lyrics