Tagmag Lyrics in Marathi – तगमग

Tagmag Lyrics in Marathi – तगमग अंधारात डोले उगडुन केली मी पहहत एक धुम धवत जाता जता फुतली वाट आभाळ भरून स्वप्न पहहिले मी आज एक पंच लव्हून टायट मी udata udata kele tase haatvare आहे निखलून पडताना झेलले मी चंद्रा तारे झिंग्या उदवत एकमेकरवर घसाळे तेवत थेवत मांज्य मानेती धुग टॅग टॅग टॅग टॅग