तूच सुखकर्ता तूच दुखहरता – Tuch Sukhkarta Tuch Dukhharta Lyrics In Marathi

तूच सुखकर्ता तूच दुखहरता – Tuch Sukhkarta Tuch Dukhharta Lyrics In Marathi तूच सुखकर्ता तूच दुखहरता अवघ्या दिनांच्या नाथा बाप्पा मोरया रे …॥ चरणी ठेवितो माथा॥ पहा झाले पुरे एक वर्ष, होतो वर्षान एकदाच हर्ष गोड अन्नाचा होतो रे स्पर्ष, घ्यावा संसाराचा परामर्ष पुर्या वर्षाची सार्या दुखाची, वाचावी कशी मी गाथा॥ बाप्पा मोरया रे …॥… Continue reading तूच सुखकर्ता तूच दुखहरता – Tuch Sukhkarta Tuch Dukhharta Lyrics In Marathi