तू तिथे मी Tu Tithe Me lyrics in Marathi serial

तू तिथे मी Tu Tithe Me lyrics in Marathi serial   Tu tithe mi title song lyrics in Marathi साथ तुझी दिनरात झरे जणू घन हा सुखाचा सांग सावरू तोल कसा मी वेड्या मनाचा सुखदुःखाच्या वाटेवरती होऊन राहू सोबती तू तिथे मी अनुरागाच्या वळणावरली विश्वासाची सावली तू तिथे मी Tu tithe mi title song lyrics… Continue reading तू तिथे मी Tu Tithe Me lyrics in Marathi serial