दर्याची दौलत लिरिक्स – Daryachi Daulat Lyrics in Marathi

दर्याची दौलत लिरिक्स – Daryachi Daulat Lyrics in Marathi पारू आयली गो दर्यावरी पोर झायल्यान फिदा गो हिच्यावरी पारू आयली गो दर्यावरी पोर झायल्यान फिदा गो हिच्यावरी   तुझा साज हाय ह्यो लै न्यारा माझा इष्काचा चढलाय पारा मन झायलाय तुझावर फिदा ग पोरी पीरमाचा रंग लै न्यारा   अशी चंदेरी रात नाही सोडणार हाथ… Continue reading दर्याची दौलत लिरिक्स – Daryachi Daulat Lyrics in Marathi