दर्या राजा लिरिक्स – Darya Raja Lyrics

दर्या राजा लिरिक्स – Darya Raja Lyrics माजे दिल दर्याचे होरी नु करू सफर इश्काची जोरी आपले दिल दर्याचे होरी नु करू सफर इश्काची जोरी नु हाय नाखवा तू दिलाचा राजा दिल काबीज केलस तू माझा हाय नाखवा तू दिलाचा राजा दिल काबीज केलस तू माझा जैसा पिरतीचे कोलीवाऱ्यानु वाजते पिपेरी ना बँन्डबाजा जैसा पिरतीचे… Continue reading दर्या राजा लिरिक्स – Darya Raja Lyrics