Deva Jaude Lyrics – देवा जाऊदे लिरिक्स

Deva Jaude Lyrics – देवा जाऊदे लिरिक्स अरे दुपार झाली की सकाळ झाली माझ्या डोक्याचा वाजलाय बारा अरे दुपार झाली की सकाळ झाली माझ्या डोक्याचा वाजलाय बारा अरे मराची पाली आली राव जीवाचा काय नाय खरा अरे मराची पाली आली राव जीवाचा काय नाय खरा अरे परवा रातीचा सपान होता लय बेकार लय बुरा अरे… Continue reading Deva Jaude Lyrics – देवा जाऊदे लिरिक्स