देव देव्हार्‍यात नाही – Dev Devharyat Nahi Lyrics in Marathi

देव देव्हार्‍यात नाही – Dev Devharyat Nahi Lyrics in Marathi देव देव्हार्‍यात नाही, देव नाही देवालयी देव चोरुन नेईल अशी कोणाची पुण्याई देव अंतरात नांदे, देव दाही दिशी कोंदे देव आभाळी सागरी, देव आहे चराचरी देव शोधूनिया पाही, देव सर्वाभूतां ठायी देव मूर्तीत ना मावे, तीर्थक्षेत्रात ना दावे देव आपणात आहे, शिर झुकवोनिया पाहे तुझ्यामाझ्या… Continue reading देव देव्हार्‍यात नाही – Dev Devharyat Nahi Lyrics in Marathi