पंढरपुरीचा निळा Pandharpuricha nila lyrics in Marathi

पंढरपुरीचा निळा Pandharpuricha nila lyrics in Marathi Pandharpuricha Nila lyrics in Marathi पंढरपुरीचा निळा, लावण्याचा पुतळा विठा देखियेला डोळां बाईये वो वेधलें वो मन तयाचिया गुणीं क्षणभर न विसंबे विठ्ठलरुक्मिणी पौर्णिमेचे चांदणे क्षणाक्षणां होय उणें तैसें माझे जिणें एका विठ्ठलेंविण बाप रखुमादेवीवरू विठ्ठलुचि पुरें चित्त चैतन्य मुरे बाईये वो Pandharpuricha Neela Lyrics in English Pandharapuricha… Continue reading पंढरपुरीचा निळा Pandharpuricha nila lyrics in Marathi