पराधीन आहे जगतीं – Paradhin Aahe Jagtin Putra Manvacha Lyrics in Marathi

पराधीन आहे जगतीं – Paradhin Aahe Jagtin Putra Manvacha Lyrics in Marathi दैवजात दुःखें भरतां दोष ना कुणाचा पराधीन आहे जगतीं पुत्र मानवाचा माय कैकयी ना दोषी, नव्हे दोषि तात राज्यत्याग काननयात्रा, सर्व कर्मजात खेळ चाललासे माझ्या पूर्वसंचिताचा अंत उन्‍नतीचा पतनीं होइ या जगांत सर्व संग्रहाचा वत्सा, नाश हाच अंत वियोगार्थ मीलन होतें, नेम हा… Continue reading पराधीन आहे जगतीं – Paradhin Aahe Jagtin Putra Manvacha Lyrics in Marathi