पाहिले न मी तुला – Pahile Na Me Tula Lyrics in Marathi

पाहिले न मी तुला – Pahile Na Me Tula Lyrics in Marathi स्वप्नांच्या वाटेने भेटाया तुला आले रे कळले ना केव्हा हे मन वेडे तुझे झाले रे आशेचा झुला पुन्हा पुन्हा असा झुलताना गाताना तुला तुझ्याविना तुझी होताना पाहिले न मी तुला मी तुला न पाहिले पाहिले न मी तुला मी तुला न पाहिले पाहिले… Continue reading पाहिले न मी तुला – Pahile Na Me Tula Lyrics in Marathi

Pahile Na mi tula Lyrics in Marathi – पाहिले न मी तुला – Zee Marathi

Pahile Na mi tula Lyrics in Marathi – पाहिले न मी तुला – Zee Marathi स्वप्नांच्या वाटेने भेटाया तुला आले रे कळले ना केव्हा हे मन वेडे तुझे झाले रे आशेचा झूला पुन्हा पुन्हा असा…… …झुलतांना गातांना तुला तुझ्याविना तुझी होतांना .. पाहिले न मी तुला मी तुला न पाहिले पाहिले न मी तुला मी… Continue reading Pahile Na mi tula Lyrics in Marathi – पाहिले न मी तुला – Zee Marathi