पैल तो गे काऊ कोकताहे Pail to ge kau koktahe Lyrics in Marathi

पैल तो गे काऊ कोकताहे Pail to ge kau koktahe Lyrics in Marathi   Pail To Ge Lyrics in Marathi पैल तो गे काऊ कोकताहे, शकुन गे माये सांगताहे उड उड रे काऊ, तुझे सोनेने मढिवन पाऊ पाहुणे पंढरीराओ घरांत कैं येती दहीभाताची उंडी लावीन तुझे तोंडी जीवा पढिये तयाची गोडी सांग वेगी दुधे भरुनी… Continue reading पैल तो गे काऊ कोकताहे Pail to ge kau koktahe Lyrics in Marathi