Balasaagar Bharat Hovo Lyrics in Marathi – बलसागर भारत होवो

Balasaagar Bharat Hovo Lyrics in Marathi – बलसागर भारत होवो बलसागर भारत होवो विश्वात शोभुनी राहो॥ हे कंकण करि बांधियले जनसेवे जीवन दिधले राष्ट्रार्थ प्राण हे उरले मी सिध्द मरायाला हो॥१॥ वैभवी देश चढवीन सर्वस्व त्यास अर्पीन हा तिमिर घोर संहारीन या बंधु सहाय्याला हो॥२॥ हातात हात घालून ह्रदयास ह्रदय जोडून ऐक्याचा मंत्र जपून या… Continue reading Balasaagar Bharat Hovo Lyrics in Marathi – बलसागर भारत होवो