Mantrapushpanjali Lyrics in Marathi – मंत्रपुष्पांजली

Mantrapushpanjali Lyrics in Marathi – मंत्रपुष्पांजली ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तनि धर्माणि प्रथमान्यासन् । ते ह नाकं महिमान : सचंत यत्र पूर्वे साध्या : संति देवा : ।। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने । नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे । स मस कामान् काम कामाय मह्यं। कामेश्र्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय । महाराजाय नम: । ॐ स्वस्ति। साम्राज्यं… Continue reading Mantrapushpanjali Lyrics in Marathi – मंत्रपुष्पांजली