Mauli Mauli Lyrics – माऊली माऊली लिरिक्स

Mauli Mauli Lyrics – माऊली माऊली लिरिक्स विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल हो … तुला साद आली तुझ्या लेकरांची अलंकापुरी आज भारावली वसा वारीचा घेतला पावलांनी आम्हा वाळवंटी तुझी सावली गळाभेट घेण्या भीमेची निघाली तुझ्या नाम घोषात इन्द्रायणी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल हो … भिडे आसमंती ध्वजा वैष्णवांची… Continue reading Mauli Mauli Lyrics – माऊली माऊली लिरिक्स