Katyachya Anivar Vasali lyrics in Marathi Abhang| मी माझें मोहित राहिलें

Katyachya Anivar Vasali lyrics in Marathi Abhang| मी माझें मोहित राहिलें Katyachya Anivar Vasale Lyrics in Marathi कांट्याच्या अणिवर वसलि तिन गांव दोन ओसाड, एक वसेचि ना वसेचि ना तेथें आले तीन कुंभार । दोन थोटे, एका घडीच ना घडीच ना त्यानें घडलीं तीन मडकीं । दोन कच्चीं, एक भाजेचि ना भाजेचि ना त्यांत रांधले… Continue reading Katyachya Anivar Vasali lyrics in Marathi Abhang| मी माझें मोहित राहिलें

मी माझें मोहित राहिलें Mi maze mohit rahile lyrics in Marathi Abhang

मी माझें मोहित राहिलें Mi maze mohit rahile lyrics in Marathi Abhang Mi maze mohit rahile Lyrics in Marathi मी माझें मोहित राहिलें निवांत एकरूप तत्‍व देखिलें गे माये द्वैताच्या गोष्टी हरपल्या शेवटीं विश्वरुपें मिठी देत हरी छाया-माया-काया हरिरूपीं ठायी चिंतिता विलया एक तेजीं ज्ञानदेवा पहा ओहंसोहंभावा हरिरुपीं दुहा सर्वकाळ

मी माझें मोहित राहिलें Katyachya Anivar Vasali lyrics in Marathi Abhang

मी माझें मोहित राहिलें Katyachya Anivar Vasali lyrics in Marathi Abhang Katyachya Anivar Vasale Lyrics in Marathi कांट्याच्या अणिवर वसलि तिन गांव दोन ओसाड, एक वसेचि ना वसेचि ना तेथें आले तीन कुंभार । दोन थोटे, एका घडीच ना घडीच ना त्यानें घडलीं तीन मडकीं । दोन कच्चीं, एक भाजेचि ना भाजेचि ना त्यांत रांधले… Continue reading मी माझें मोहित राहिलें Katyachya Anivar Vasali lyrics in Marathi Abhang