मुंगी उडाली आकाशीं Mungi Udali Aakashi lyrics in Marathi Abhang

मुंगी उडाली आकाशीं Mungi Udali Aakashi lyrics in Marathi Abhang   Mungi Udali Akashi lyrics in Marathi मुंगी उडाली आकाशीं । तिणें गिळीलें सूर्याशीं थोर नवलाव जांला । वांझे पुत्र प्रसवला विंचु पाताळाशी जाय । शेष माथां वंदी पाय माशी व्याली घार झाली । देखोनी मुक्ताई हांसली