Yamunechya Tiri Lyrics in Marathi – यमुनेच्या तीरी

Yamunechya Tiri Lyrics in Marathi – यमुनेच्या तीरी यमुनेच्या तीरी काल पहिला हरी यमुनेच्या तीरी काल पहिला हरी ।ओ ओ ओ कान्हा वाजवी बासरी ।।धृ ।। बारा सोळा ss गौळ्याच्या नरी । त्या नटूनी चालल्या मथूरा बाजरी। त्याने मारला खडा न माझा फोडला घडा । त्याने फोडिल्या घागरी ।।१।।ओ ओ ओ यशोदा बोले बाळ श्रीहरी… Continue reading Yamunechya Tiri Lyrics in Marathi – यमुनेच्या तीरी