लग्गीन घाई Jhali hila Lagin ghai Lyrics in Marathi

लग्गीन घाई Jhali hila Lagin ghai Lyrics in Marathi Lagin ghai Lyrics in Marathi लग्गीन लग्गीन घाई… झाली हिला, लग्गीन लग्गीन घाई… बघ गं सये गेली कुठं राणी? गोड किती रंकाळ्याचं पाणी इथं? नाय नाय तिथं? नाय नाय इथं बी नाय, अन तिथंबी नाय… मग? बघ गं सये गेली कुठे राणी? अंगणात? न्हाई न्हाई परसात?… Continue reading लग्गीन घाई Jhali hila Lagin ghai Lyrics in Marathi