Vaktich Lagin Jamlay Lyrics – वाकटीच लगीन जमलंय लिरिक्स

Vaktich Lagin Jamlay Lyrics – वाकटीच लगीन जमलंय लिरिक्स हे वाकटीचा लगीन जमलाय मोठे घरा कोलबी थय थय नाचतय र वाकटीचा लगीन जमलाय मोठे घरा कोलबी थय थय नाचतय र न दादा मला दे ऐशे मोठे घरा मी तर शोभूनशी दिसतय र न दादा मला दे ऐशे मोठे घरा मी तर शोभूनशी दिसतय र हे… Continue reading Vaktich Lagin Jamlay Lyrics – वाकटीच लगीन जमलंय लिरिक्स