Vata Lyrics in Marathi – वाटा जागलेल्या तुझ्या भोवतालि

Vata Lyrics in Marathi – वाटा जागलेल्या तुझ्या भोवतालि वाटा जागलेल्या तुझ्या भोवतालि वाटा जागलेल्या तुझ्या भोवतालि तु दूर अशी का मी इथे एकटा हा वाटा जागलेल्या तुझ्या भोवतालि वाटा जागलेल्या तुझ्या भोवतालि आस तूझी ही लागे जीवाला येशील केव्हा मन रमवाया , ध्यास तूझा हा वेड्या मनाला घेऊनी जाई तूझीया दिशेला ; घेता श्वास… Continue reading Vata Lyrics in Marathi – वाटा जागलेल्या तुझ्या भोवतालि