Vedat Marathe Veer Daudale Saat Lyrics in Marathi – वेडात मराठे वीर

Vedat Marathe Veer Daudale Saat Lyrics in Marathi – वेडात मराठे वीर   म्यानातुनि उसळे तरवारीची पात वेडात मराठे वीर दौडले सात ! ते फिरता बाजूस डोळे किंचित ओले सरदार सहा सरसावुनि उठले शेले रिकिबीत टाकले पाय, झेलले भाले उसळले धुळीचे मेघ सात, निमिषात वेडात मराठे वीर दौडले सात ! आश्चर्यमुग्ध टाकून मागुती सेना अपमान… Continue reading Vedat Marathe Veer Daudale Saat Lyrics in Marathi – वेडात मराठे वीर