शुभंकरोती Shubham karoti title song lyrics in Marathi

शुभंकरोती Shubham karoti title song lyrics in Marathi Shubham karoti title song lyrics in Marathi मी आनंदगाणे तालसूर सारे जुळल्याप्रमाणे मी प्रकाशाशी जोडून नाती स्नेहबंधच्या उजळू ज्योती काळोख सर्व प्राशुन घेते हर पहाटेची मी प्रभा होते सांजवेळी घे भरारी चंद्रशीतल दीपज्योती शुभंकरोती शुभंकरोती शुभंकरोती शुभंकरोती Shubham karoti title song lyrics in English jeevanache mi anandgane… Continue reading शुभंकरोती Shubham karoti title song lyrics in Marathi