Shubham Karoti Kalyanam Lyrics In Marathi शुभं करोति कल्याणं

Shubham Karoti Kalyanam Lyrics In Marathi शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा | शत्रुबुद्धि-विनाशाय दीपज्योती नमोऽस्तुते | दिव्या दिव्या दिपोत्कार कानीं कुंडलें मोतीहार | दिव्यला देखून नमस्कार || १ || तिळाचे तेल कापसाची वात | दिवा जळो मध्यान्हरात | दिवा लावला देवांपाशी | उजेड पडला तुळशीपाशीं | माझा नमस्कार सर्व देवांपाशी || २ || दीपज्योति परब्रह्म… Continue reading Shubham Karoti Kalyanam Lyrics In Marathi शुभं करोति कल्याणं