श्रीरामाची आरती Shri Ram Aarti in Marathi Lyrics

श्रीरामाची आरती Shri Ram Aarti in Marathi || श्रीरामाची आरती || श्रीराम जयराम जय जय राम श्रीराम जयराम जय जय राम आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम आरती ओवाळू पाहू सुंदर घनश्याम ॥ श्रीराम जयराम जय जय राम श्रीराम जयराम जय जय राम आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम आरती ओवाळू पाहू सुंदर घनश्याम ॥ धृ ॥… Continue reading श्रीरामाची आरती Shri Ram Aarti in Marathi Lyrics