Shri Gajanan Maharaj Ashtak – श्री गजानन महाराज अष्टक (दासगणूकृत)

Shri Gajanan Maharaj Ashtak – श्री गजानन महाराज अष्टक (दासगणूकृत) गजानना गुणागरा परम मंगला पावना । अशींच अवघे हरी, दुरीत तेवि दुर्वासना ।। नसें त्रिभुवनामधे तुजविन आम्हां आसरा । करी पदनतावरी बहु दया न रोषा धरा ।।१।। निरालसपणें नसे घडलि अल्प सेवा करी । तुझी पतितपावना भटकलो वृथा भूवरी । विसंबत न गाय ती आपुलिया… Continue reading Shri Gajanan Maharaj Ashtak – श्री गजानन महाराज अष्टक (दासगणूकृत)