Shri Gajanan Maharaj Bawanni – श्री गजानन महाराज बावन्नी

Shri Gajanan Maharaj Bawanni – श्री गजानन महाराज बावन्नी जय जय सद्गुरू गजानना । रक्षक तुची भक्तजना ।।१।। निर्गुण तू परमात्मा तू । सगुण रूपात गजानन तू ।।२।। सदेह तू परि विदेह तू । देह असूनि देहातीत तू ।।३।। माघ वद्य सप्तमी दिनी । शेगांवात प्रगटोनी ।।४।। उष्ट्या पत्रावळी निमित्त । विदेहत्व तव हो प्रगट… Continue reading Shri Gajanan Maharaj Bawanni – श्री गजानन महाराज बावन्नी