Vishnu Sahasranamam Lyrics in Marathi – श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम

Vishnu Sahasranamam Lyrics in Marathi – श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम ॐ श्री परमात्मने नमः । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । अथ श्रीविष्णुसहस्त्रनाम स्तोत्रम यस्य स्मरणमात्रेन जन्मसंसारबन्धनात्‌ । विमुच्यते नमस्तमै विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते । अनेकरुपरुपाय विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ वैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः । युधिष्टिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत ।१। युधिष्टिर उवाच… Continue reading Vishnu Sahasranamam Lyrics in Marathi – श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम