सगुण निर्गुण दोन्ही विलक्षण Sagun Nirgun Lyrics in Marathi Abhang

सगुण निर्गुण दोन्ही विलक्षण Sagun Nirgun Lyrics in Marathi Abhang Sagun Nirgun Lyrics in Marathi सगुण निर्गुण दोन्ही विलक्षण ब्रम्ह सनातन विठ्ठल हा पतित पावन मानस मोहन ब्रम्ह सनातन विठ्ठल हा ध्येय ध्यास ध्यान चित्त निरंजन ब्रम्ह सनातन विठ्ठल हा ज्ञानदेव म्हणे आनंदाचे गान ब्रम्ह सनातन विठ्ठल हा Sagun Nirgun Lyrics in English Sagun nirgun… Continue reading सगुण निर्गुण दोन्ही विलक्षण Sagun Nirgun Lyrics in Marathi Abhang