Sarvatmka Sarveshwara Lyrics in Marathi – सर्वात्मका सर्वेश्वरा

Sarvatmka Sarveshwara Lyrics in Marathi – सर्वात्मका सर्वेश्वरा सर्वात्मका सर्वेश्वरा गंगाधरा शिवसुंदरा जे जे जगी जगते तया माझे म्हणा करुणाकरा आदित्य या तिमिरात व्हा ऋग्वेद या हृदयात व्हा सुजनत्व द्या, द्या आर्यता अनुदारिता दुरिता हरा Sarvatmka Sarveshwara Lyrics in English Sarwaatmaka sarweshwara Gngaadhara shiwasundara Je je jagi jagate taya Maajhe mhana karunaakara Adity ya timiraat… Continue reading Sarvatmka Sarveshwara Lyrics in Marathi – सर्वात्मका सर्वेश्वरा