हरवली पाखरे – Haravali Pakhare Song Lyrics in Marathi – बालक पालक 2013

हरवली पाखरे – Haravali Pakhare Song Lyrics in Marathi – बालक पालक 2013 कुठे कधी हारवले कसे कोण जाने चोचीतले तेंच्या गाणे नभाच्या मनाला करे घोर आता उखाणे कसे सोडवावे कसे वागणे हे कळ्यांचे फुलांशी कळेना कधी वाढले हे दुरावे कळेना झुरे बाग आता सुनी सुनी सारी का कळेना अशी हरवली पाखरे हरवली हरवली पाखरे… Continue reading हरवली पाखरे – Haravali Pakhare Song Lyrics in Marathi – बालक पालक 2013