Lyrics of Marathi Song Khel Mandala – खेळ मांडला

Lyrics of Marathi Song Khel Mandala – खेळ मांडला Khel Mandala Lyrics तुझ्या पायरीशी कुनी सान थोर न्हाई साद सुन्या काळजाची तुझ्या कानी जाई तरी देवा सरं ना ह्यो भोग कशापायी हरवली वाट दिशा अंधारल्या दाही ववाळुनी उधळतो जीव मायबापा वनवा ह्यो उरी पेटला, खेळ मांडला.. सांडली गा रीतभात घेतला वसा तुझा तूच वाट दाखीव… Continue reading Lyrics of Marathi Song Khel Mandala – खेळ मांडला