Tila Firvin Mazya Gadivar Lyrics in Marathi

Tila Firvin Mazya Gadivar Lyrics in Marathi

तिला फिरवीन माज्या गाडीवर लिरिक्स

देखण्या रूपाची पोरगी माझ्या मामाची
देखण्या रूपाची पोरगी माझ्या मामाची
देखण्या रूपाची पोरगी माझ्या मामाची
देखण्या रूपाची पोरगी माझ्या मामाची

लाईन मारते माज्यावर
लाईन मारते माज्यावर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर

सारखी सवपणात येते मी जवळ नसताना
गोड गाळामधीं हस्ती मी असताना
सारखी सवपणात येते मी जवळ नसताना
गोड गाळामधीं हस्ती मी असताना

खरं सांगतो राव माझ्या मामाची पोर
एक नंबर दिसती साडी वर
एक नंबर दिसती साडी वर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर
अहाहा तिला फिरवीन माज्या गाडीवर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर

तिरची मारून ती देते मला लाईन
नजर माज्या नजरेला करून घेते जॉईन

तिरची मारून ती देते मला लाईन
नजर माज्या नजरेला करून घेते जॉईन

हि आहे खरी धीट
गुसळि काळजात नीट
हि आहे खरी धीट
गुसळि काळजात नीट

तिने जादूच केली माज्यावर
तिने जादूच केली माज्यावर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर

——————————————

Tila Firvin Mazya Gadivar Lyrics

Dekhanya rupachi poragi majhya mamachi
dekhanya rupachi poragi majhya mamachi
dekhanya rupachi poragi majhya mamachi
dekhanya rupachi poragi majhya mamachi

lain marate majya var
lain marate majya var
tila phiravina majya gadivar
tila phiravina majya gadivar
tila phiravina majya gadivar
tila phiravina majya gadivar

sarakhi swapnat yete mi javal nasatana
god galamadhi hasti mi asatana
sarakhi swapnat yete mi javal nasatana
god galamadhi hasti mi asatana
khar sangato rava majhya mamachi pora
eka nambara disati sadi vara
eka nambara disati sadi vara
tila phiravina majya gadivar
tila phiravina majya gadivar
ahaha tila phiravina majya gadivar
tila phiravina majya gadivar

tiraci maruna ti dete mala lain
najara majya najarela karuna ghete join

tiraci maruna ti dete mala lain
najara majya najarela karuna ghete join
hi ahe khari dhit
gusali kalajata nit
hi ahe khari dhit
gusali kalajata nit

tine jaduca keli majya var
tine jaduca keli majyavara
tila phiravina majya gadivar
tila phiravina majya gadivar
tila phiravina majya gadivar
tila phiravina majya gadivar

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *