To Chand Rati Lyrics in Marathi तो चांद राती | Chandramukhi Marathi Movie Song Lyrics

To Chand Rati Song Lyrics in Marathi

तो चांद राती तेजाळताना

हे प्राण माझे ओवाळताना
का प्रीत वेडी लाजते
श्वासात वेणू वाजते
येतील हाती ते स्वर्ग साती
आजन्म तू साथदे

तो चांद राती तेजाळताना

हे प्राण माझे ओवाळताना

तू जरतारी काठ रुपेरी
मोहरल्या पदराचा
व्याकूळलेल्या या धरणीला
शामल मेघ सुखाचा
जीव उधळला आज तुझ्यावर
टाकूनिया कात रे
येतील हाती ते स्वर्ग साती
आजन्म तू साथ दे

तो चांद राती तेजाळताना

हे प्राण माझे ओवाळताना

Leave a comment

Your email address will not be published.