Vaat Disu De / वाट दिसू दे गा देवा वाट दिसू दे Lyrics in Marathi

वाट दिसू दे गा देवा वाट दिसू दे 
वाट दिसू दे गा देवा गाठ सुटू दे 

संग सोबतीची साथ 
मग दिवाभीत रात 
आज पहाटंच्या पावलाला  
श्वास फुटू दे 

हिरव्या दाण्याचं दान दिलं त्यानं 
वसाडाचं रान झालं जी 
आरं मातीच्या पोटात आस्मानच बळ
माऊलीची लाज राख जी 
या मिणमिणत्या दिव्याला तू साकडं घाल 
या तळमळत्या जीवाला दे जाणीव होऊन 
दे धगधगत्या इखाऱ्याला मायेची ओल 
या रखरखत्या भुईला दे घामाचं मोल

केली निंदनी पेरनी 
उधळून जिंदगानी
कुणब्याचं सारं रान
आबादान हसू दे 

भल्याची पुण्याई उभी तुझ्या मागं 
जरा निगुतीनं वाग जी 
आरं ढळून इमान लागू नये डाग 
दिल्या सबुदाला जाग जी
या सळसळत्या वादळाला आलं उधाण 
या लखलखत्या आभाळाचं चांदणं न्यारं 
या रगरगत्या उन्हानं चेतवलं भान
दे कोसळत्या पावसाची अनादि तान
मन शुद्ध निर्मळ सत्वाचा परिमळ 
या अरुपाचं रूप आरशात दिसू दे 

वाट दिसू दे गा देवा वाट दिसू दे 
वाट दिसू दे गा देवा गाठ सुटू दे

Vaat Disu De Lyrics

Waat disu de ga dewa waat disu de 
Waat disu de ga dewa gaathh sutu de 

Sng sobatichi saath 
Mag diwaabhit raat 
Aj pahaatnchya paawalaala  
Shwaas futu de 

Hirawya daanyaachn daan diln tyaann 
Wasaadaachn raan jhaaln ji 
Arn maatichya potaat asmaanach bal
Maaulichi laaj raakh ji 
Ya minaminatya diwyaala tu saakadn ghaal 
Ya talamalatya jiwaala de jaaniw houn 
De dhagadhagatya ikhaऱyaala maayechi ol 
Ya rakharakhatya bhuila de ghaamaachn mol

Keli nindani perani 
Udhalun jindagaani
Kunabyaachn saarn raan
Abaadaan hasu de 

Bhalyaachi punyaai ubhi tujhya maagn 
Jara nigutinn waag ji 
Arn dhalun imaan laagu naye daag 
Dilya sabudaala jaag ji
Ya salasalatya waadalaala aln udhaan 
Ya lakhalakhatya abhaalaachn chaandann nyaarn 
Ya ragaragatya unhaann chetawaln bhaan
De kosalatya paawasaachi anaadi taan
Man shuddh nirmal satwaacha parimal 
Ya arupaachn rup arashaat disu de 

Waat disu de ga dewa waat disu de 
Waat disu de ga dewa gaathh sutu de

Leave a comment

Your email address will not be published.