Vinayaka Sweekar Vandana Lyrics in Marathi | विनायका स्वीकार वंदना

Vinayaka Sweekar Vandana Lyrics in Marathi | विनायका स्वीकार वंदना

विनायका स्वीकार वंदना
तुझीच पूजा तुझी प्रार्थना

सहस्र नामे भरुनी राहिला
संकष्टी हा भरुनी पावला
कार्यारंभी तुझी अर्चना
विनायका स्वीकार वंदना

तव मातेचे आत्मरूप तू
ओंकाराचे पूर्ण रूप तू
वंदनीय तू गौरीनंदना
विनायका स्वीकार वंदना

शुद्धी-बुद्धी सकलजनांना
आत्मशक्ती मना-मनांना
सांभाळी रे भक्तजनांना
विनायका स्वीकार वंदना

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *