Vrundavanat Majhya Hee / वृंदावनात माझ्या ही तुळस डोलते Lyrics in Marathi

वृंदावनात माझ्या ही तुळस डोलते 
मी प्रीतभावभोळी पतिदेव पूजिते 

घरकूल सानुलेसे या दोन जीवितांचे 
येथे सुखात नांदे हे राज्य वैभवाचे 
सखयास मी मनाचे हे फूल वाहते 

रघुनंद श्याम विष्णू त्यांच्यांत मी पहाते
सानंद प्रीतिगंगा त्यांच्या हृदी वहाते
तृप्ती मनोरथांची त्यांच्यांत राहते 

गतजन्मीच्या तपाचे हे पुण्य ये फळाला 
या एक भाबडीला राजा गुणी मिळाला 
दोघांस ईश्वराशी मी सौख्य मागते

Vrundavanat Majhya Hee Lyrics

Wrindaawanaat maajhya hi tulas dolate 
Mi pritabhaawabholi patidew pujite 

Gharakul saanulese ya don jiwitaanche 
Yethe sukhaat naande he raajy waibhawaache 
Sakhayaas mi manaache he ful waahate 

Raghunnd shyaam wishnu tyaanchyaant mi pahaate
Saannd pritignga tyaanchya hridi wahaate
Tripti manorathaanchi tyaanchyaant raahate 

Gatajanmichya tapaache he puny ye falaala 
Ya ek bhaabadila raaja guni milaala 
Doghaans ishwaraashi mi saukhy maagate


Leave a comment

Your email address will not be published.