वादळवाट – Vadalvaat Lyrics in Marathi

वादळवाट – Vadalvaat Lyrics in Marathi

थोडी सागर निळाई थोडे शंख नि शिंपले
कधी चांदणे टिपूर तुझ्या डोळ्यांत वाचले
कधी उतरला चंद्र तुझ्यामाझ्या अंगणात
स्वप्‍नपाखरांचा थवा विसावला ओंजळीत

कधी काळोख भिजला कधी भिजली पहाट
हुंकारला नदीकाठ कधी हरवली वाट
वार्‍यापावसाची गाज काळे भास गच्च दाट
कधी धूसर धूसर एक वादळाची वाट !

vadalvat lyrics, vadalvat marathi serial title song lyrics, vadalvat title song lyrics, vadalvat title song, vadalvat song, vadalvat marathi serial title song, vadalvaat, vadalvat serial title song, vadalvat marathi serial, vadalvat serial, vadalvat, vaadalvaat,

Leave a comment

Your email address will not be published.