Ek lajran sajra mukhda lyrics in marathi | लाजरान साजरा मुखडा लिरिक्स

लाजरान साजरा मुखडा लिरिक्स | Lajran Sajra Mukhda Lyrics मुखडा तुझा मुखडा जनु चंद्रावानी फुललातुझ्या रुपाचं गोंदन, माझ्या मनात हा भिनला -2 एक लाजरान साजरा मुखडा , याच्या काळजात भिनला रंआली मनात पिरमची नशा , की जीव आज गुतला रं -2 || ध्रु || तुझं रूप हे नक्षत्राचं , जनु बहरल्या रानाचंतुझ्या रूपामंधी हरलो मी,… Continue reading Ek lajran sajra mukhda lyrics in marathi | लाजरान साजरा मुखडा लिरिक्स

तुज्या माज्या संसाराला आनि काय हवं Tujhya Majhya Sansarala Lyrics | Shapit

तुज्या माज्या संसाराला आनि काय हवं Tujhya Majhya Sansarala Lyrics | Shapit तुज्या माज्या संसाराला आनि काय हवंतुज्या माज्या लेकराला, घरकुल नवंनव्या घरामंदी काय नविन घडंलघरकुलासंग समदं येगळं होईलदिस जातील, दिस येतीलभोग सरंल, सुख येईल अवकळा समदी जाईल निघूनीतरारलं बीज तुज माज्या कुशीतूनीमिळंल का त्याला, उन वारा पानीराहिल का सुकंल ते तुज्या माज्या वानीरोप आपुलच… Continue reading तुज्या माज्या संसाराला आनि काय हवं Tujhya Majhya Sansarala Lyrics | Shapit

अंगात आलया Angaat Aalaya Lyrics

अंगात आलया Angaat Aalaya Lyrics Angaat Aalaya Lyrics in Marathi आरं अमावसेला घरात लपला दाराची लावली कडी घरात दुसरं कोनीबी नव्हतं झोम्ब्याने मारली उडी…(भो) अंगात आलय अंगात आलंय अंगात आलंया याच्या अंगात आलंय अंगात आलंय अंगात आलंया उगाच पाठी येऊन कचकन चावून धरलया अंगात आलय अंगात आलंय अंगात आलंया … झपाटलेल्या भयान राती, उरात धडधड… Continue reading अंगात आलया Angaat Aalaya Lyrics

Man Dhaga Dhaga Lyrics In Marathi

Man Dhaga Dhaga Lyrics In Marathi असे कसे बोलायचे असे कसे बोलायचे न बोलता आता तुझ्यासवे तुझ्याविना असायचे आता डोळ्यांत या रोज तुला जपायचे रे आता सांगा जरा असे कसे लपायचे रे आता मन धागा धागा जोडते नवा मन धागा धागा रेशमी दुवा मन धागा धागा जोडते नवा मन धागा धागा रेशमी दुवा रोज बहाणे… Continue reading Man Dhaga Dhaga Lyrics In Marathi

Kiti Sangaychay Mala Lyrics in Marathi

Kiti Sangaychay Mala Lyrics in Marathi किती सांगायचय मला लिरिक्स किती सांगायचय मला किती सांगायचय किती सांगायचय मला किती सांगायचय कोरड्या जगात माझ्या भोवती चार भिंती बोचरे नकार सारे आशा क्षणात विरती बेचैन स्वप्नांची अन पाखरे हरून जाती मनाच्या पाऱ्याला आवरू किती किती सांगायचय मला किती सांगायचय किती सांगायचय मला तुला किती सांगायचय मला… हवे… Continue reading Kiti Sangaychay Mala Lyrics in Marathi

Hi Gulabi Hawa Lyrics in Marathi

Hi Gulabi Hawa Lyrics in Marathi ही गुलाबी हवा लिरिक्स ही गुलाबी हवा, वेड लावी जीवा हाय श्वासातही ऐकू ये मारवा तार छेडी कुणी रोमरोमातुनी गीत झंकारले आज माझ्या मनी सांज वाऱ्यातही गंध दाटे नवा ऐकू ये मारवा … का कुणी रंग हे उधळले अंबरी भान हरपून मी कावरीबावरी का कळेना तरी बोलतो पारवा ऐकू… Continue reading Hi Gulabi Hawa Lyrics in Marathi

Man Suddha Tuza Lyrics in Marathi

Man Suddha Tuza Lyrics in Marathi मन शुद्ध तुझं लिरिक्स मन शुद्ध तुझं गोस्त हाये पृथिविमोलाची तू चाल पुढं तुला रं गड्या भीति कशाची पर्वा बी कुनाची झेंडा भल्या कामाचा जो घेउनि निघाला काटंकुटं वाटंमंदी बोचति त्येला रगत निगंल, तरि बि हंसल, शाबास त्येची जो वळखितसे औक्ष म्हंजी मोटि लडाई अन्‌ हत्याराचं फुलावानी घाव बि… Continue reading Man Suddha Tuza Lyrics in Marathi

Golu Polu Lyrics in Marathi

Golu Polu Lyrics in Marathi गोलू पोलु लिरिक्स मऊ स्वप्नांची, मुडी रंगाची, चबी चबी परी तू हॉ लाडू दिसणारी, गोडु हसणारी, इवलीशी गोलू पोलु जा.. मन भुललं भुललं, करी उंच उंच आकाशी… चल हाथ दे तुझा.. या थंड थंड, ओल्या धुक्याच्या राणी.. जस्ट करूया मजा… जाऊदे नकोरे, श्वास ना पुरे, नको नको ना जा… तुझ्या… Continue reading Golu Polu Lyrics in Marathi

Ughad Daar Dewa Lyrics in Marathi

Ughad Daar Dewa Lyrics in Marathi उघड दार देवा लिरिक्स देहाची तिजोरी, भक्तीचाच ठेवा उघड दार देवा आता उघड दार देवा पिते दूध डोळे मिटूनी जात मांजराची मनी चोरट्याच्या का रे भिती चांदण्यांची सरावल्या हातांनाही कंप का सुटावा उजेडात होते पुण्य, अंधारात पाप ज्याचे त्याचे हाती आहे कर्तव्याचे माप दुष्ट दुर्जनांची कैसी घडे लोक सेवा… Continue reading Ughad Daar Dewa Lyrics in Marathi

Airaneechya Deva Tula Lyrics in Marathi

Airaneechya Deva Tula Lyrics in Marathi Airaneechya Deva Tula Lyrics ऐरणिच्या देवा तुला, ठिणगि ठिणगि वाहु दे आभाळागत माया तुजी, आम्हांवरी ऱ्हाउ दे लेउ लेनं गरीबीचं, चनं खाऊ लोकंडाचं जीनं व्होवं आबरुचं, धनी मातुर, माजा देवा, वाघावानी असू दे लक्शिमिच्या हातातली चवरि व्हावी वर खाली इडा पीडा जाइल, आली किरपा तुजी, भात्यांतल्या सुरासंगं गाउ दे… Continue reading Airaneechya Deva Tula Lyrics in Marathi