Aarti Sadguru Rayachi Lyrics

Aarti Sadguru Rayachi Lyrics ओवाळा ओवाळा माझ्या सद्गुरू राया माझ्या स्वामी राया पंचही तत्वांच्या पंचही तत्वांच्या ज्योती लाविल्यायांना ओवाळा ओवाळा माझ्या सद्गुरू राया माझ्या स्वामी राया पंचही तत्वांच्या पंचही तत्वांच्या ज्योती लाविल्यायांना निराकार कैसी आकारा आली कैसी आकारा आली सर्वांघटीं व्यापक सर्वांघटीं व्यापक माझी स्वामी माउली ओवाळा ओवाळा माझ्या सद्गुरू राया माझ्या स्वामी राया पंचही… Continue reading Aarti Sadguru Rayachi Lyrics

Sadanandacha Yelkot In Marathi Lyrics

Sadanandacha Yelkot In Marathi Lyrics बोल खंडेराव महाराज की जय॥ सदानंदाचा येळकोट ॥ येळकोट येळकोट जय म ल्हार॥ हर हर महादेव॥ चिंतामण मोरया॥ भैरोबाचा चांदोबा॥ अगडबंब नगारा॥ सोन्याची जेजुरी॥ मोत्याचा तुरा॥ निळा घोडा॥ पाई तोडा॥ कमरी करगोटा ॥ बेंबी हिरा॥ गळयात कंठी॥ मोहन माळा॥ अंगावर शाल॥ सदा हिलाल॥ जेजुरी जाई॥ शिकार खेळी॥ म्हाळसा सुंदरी॥ आरती… Continue reading Sadanandacha Yelkot In Marathi Lyrics

Khandobachi Aarti Lyrics In Marathi

Khandobachi Aarti Lyrics In Marathi जयदेव जयदेव जय खंडेराया भवतम संहारुनिया दाखवि निजमाया ॥धृ॥ ॥ शिवशंकर गौरीवर हर करुणाकर । निजभक्ताच्या साठीं घेउनि अवतार भूलोकाच्या ठायीं येवुनि सत्वर । मणि – मल्हादिक दैत्या केला संहार ॥१॥ सर्वांगातें लावुनि भंडार … कंठीं भूषण शोभे रुद्राक्षमाळा । सह्याद्रीचे वरुते बैसुनि अवलीळा । हरहर वदनीं बोलतसे वेळोवेळां ॥२॥… Continue reading Khandobachi Aarti Lyrics In Marathi

श्री सिद्धिविनायक मंत्र आणि आरती lyrics in Marathi

श्री सिद्धिविनायक मंत्र आणि आरती lyrics in Marathi ओम ओम ओम … वक्रतुंड महा -काय सूर्य -कोटी समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मी देवा सर्व -कार्येषु सर्वदा !! ओम्म्म ….. ओम गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती नमो नमः -2 ओम गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक… Continue reading श्री सिद्धिविनायक मंत्र आणि आरती lyrics in Marathi

Owala Owala Aarti Lyrics Marathi

Owala Owala Aarti Lyrics Marathi ओवाळा ओवाळा माझ्या सद्गुरू राया माझ्या स्वामी राया पंचही तत्वांच्या पंचही तत्वांच्या ज्योती लाविल्यायांना ओवाळा ओवाळा माझ्या सद्गुरू राया माझ्या स्वामी राया पंचही तत्वांच्या पंचही तत्वांच्या ज्योती लाविल्यायांना निराकार कैसी आकारा आली कैसी आकारा आली सर्वांघटीं व्यापक सर्वांघटीं व्यापक माझी स्वामी माउली ओवाळा ओवाळा माझ्या सद्गुरू राया माझ्या स्वामी राया… Continue reading Owala Owala Aarti Lyrics Marathi

Datta Aarti Lyrics In Marathi

Datta Aarti Lyrics In Marathi त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती दत्त हा जाणा। त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्य राणा । नेती नेती शब्द न ये अनुमाना॥ सुरवर मुनिजन योगी समाधी न ये ध्याना ॥ १ ॥ जय देव जय देव जय श्री गुरुद्त्ता । आरती ओवाळिता हरली भवचिंता ॥ धृ ॥ सबाह्य अभ्यंतरी तू एक द्त्त । अभाग्यासी कैची कळेल… Continue reading Datta Aarti Lyrics In Marathi

Tulsi Aarti Iskcon Lyrics In Hindi

Tulsi Aarti Iskcon Lyrics In Hindi श्री तुलसी प्रणाम वृन्दायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्यच कृष्ण भक्ती प्रदे देवी सत्य वत्यै नमो नमः श्री तुलसी आरती इस्कॉन तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमों तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमों राधा कृष्णा सेवा पाबो एई अभिलाषी राधा कृष्णा सेवा पाबो एई अभिलाषी तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमों तुलसी कृष्णा… Continue reading Tulsi Aarti Iskcon Lyrics In Hindi

Satyanarayan Aarti Marathi Lyrics

Satyanarayan Aarti Marathi Lyrics जय जय दीनदयाळा सत्यनारायण देवा ॥ पंचारति ओवाळूं श्रीपति तुज भक्तिभावा ॥ विधियुक्त पूजुनी करिती पुराण श्रवण ॥ परिमलद्रव्यांसहित पुष्पमाळा अर्पून ॥ घृतयुक्तशर्करामिश्रित गोधूमचूर्ण ॥ प्रसाद भक्षण करितां तूं त्यां प्रसन्न नारायण ॥ जय जय दीनदयाळा सत्यनारायण देवा शतानंदे विप्रें पूर्वी व्रत हें आचरिलें ॥ दरिद्र दवडुनि अंतीं त्यातें मोक्षपदा नेलें… Continue reading Satyanarayan Aarti Marathi Lyrics

Tulsi Aarti Lyrics In Marathi

Tulsi Aarti Lyrics In Marathi जय देवी जय देवी जय माये तुलशी || निज्पत्रहुनी लघुतर त्रिभुवन हैं तुलशी || ध्रु || ब्रह्मा केवल मुलीं मध्ये तो शौरी | अंग्रीन शंकर तीत्हें शाखापरिवारीं | सेवा करिती भावे सकलहि नरनारी | दर्शन मात्रे पापेन हरती निर्धारीं || १ || जय देवी || शीतल छाया भूतल व्यापक तूं… Continue reading Tulsi Aarti Lyrics In Marathi

Vitthal Aarti Lyrics In Marathi

Vitthal Aarti Lyrics In Marathi – आरती विठ्ठलाची युगे अठ्ठावीस विटेवरी उभा वामाङ्गी रखुमाईदिसे दिव्य शोभा । पुण्डलिकाचे भेटि परब्रह्म आले गा चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा ॥१॥ जय देव जय देव जय पांडुरंगा । रखुमाई वल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा ॥धृ०॥ तुळसीमाळा गळा कर ठेऊनी कटी कासे पीताम्बर कस्तुरी लल्लाटी । देव सुरवर नित्य येती… Continue reading Vitthal Aarti Lyrics In Marathi