एकविरा आई तू डोंगरावरी – Ekvira Aai Tu Dongaravari Lyrics

एकविरा आई तू डोंगरावरी – Ekvira Aai Tu Dongaravari Lyrics

एकविरा आई तू डोंगरावरी
नजर हाय तुझी कोल्यांवरी

कोल्यांचा धंदा हाय जीवा उधारी ग
पाठीशी उभी हाय एकविरा आई ग
धनी माझा गेलाय बारांडोलीला
अवचित सुटलाय वादली वारा

मागनं मांगतंय एकविरा आई ग
धनी माझा येऊंदेस दर्या किनारी ग
दसर्‍याचे आई तुझे सणाला
marathigani.in
जोर्‍यांशी येऊ आई तुझे होमाला

नवसाचा मान देऊ कोंबर्‍या-बकर्‍यांचा ग
खना-नारलाशी भरीन ओटी ग
चैताचे आई तुझे सणाला
पोरांशी येऊं आई तुझे भेटीला

Leave a comment

Your email address will not be published.